Главная > Uncategorized > Точикон дар Узбеккишлок ва ё муттахами дар ватани хеш

Точикон дар Узбеккишлок ва ё муттахами дар ватани хеш

Ба таваччухи раиси вилояти Сугд Кохир Расулзода

Точикон дар Узбеккишлок
ва ё муттахами дар ватани хеш

— Додар, бовар кун, хеч нафахмидам, ки дар кучо зиндаги карда истодаам! Охир, танхо номи чамоати дехотамон Узбеккишлок аст. Дар асл мо — точикон зиндаги дорем. Гайр аз ин, забони давлатии мо забони точикист. Наход мо дар ватани худ бо забони модариямон ба макомоти давлати мурочиат карда натавонем!

Сухбатамон бо раиси нохияи Чаббор Расулови вилояти Сугд Н. Н. Обидчонов сари масъалаи мурочиати сокинони чамоати Узбеккишлок
хеле тул кашид. Дар рафти сухбат раиси нохия иброз дошт, ки хакикатан арзи мардум чон дорад. Ин масъала дар хукумати вилоят хам мавриди санчиш карор дода шудааст. Аз руи гуфтаи раиси нохия, онхо тамоми тадбирхоро андешида истодаанд, то масъалаи ба миён омада рохи дурусти халли худро ёбад:
— Биёед коре кунем, ки болои сухта намакоб напошем! Айни замон раиси чамоати дехоти Узбеккишлок дар беморхона табобат гирифта истодааст. Аз беморхона ки чавоб шуд, бо у сухбат мекунем… Пас дар асоси талаботи конун чора мебинем,- гуфт раиси нохия.
То сухбат бо раиси нохия азм карда будем, ки ба беморхона рафта, бо раиси чамоати дехоти Узбеккишлок Угулой Амонова хамсухбат мешавем. Баъди вохури аз раъйамон гаштем.
Чаро сокинони чамоати дехоти Узбеккишлок руй ба матбуот оварданд?
Ин чо хочат ба овозаю дарвоза кардани ходиса намемонд, агар то мурочиат ба мо рохи халли масъаларо меёфтанд. Ба рости, ягон кори мушкиле нест. Даъват намудани мачлиси чамоату ба хамааш нуктаи таммат гузоштан. Охир, чамоатхо пойдевори хукуматанд, ки дар махал сиёсати Хукумати Чумхурии Точикистонро тадбик карда, ба танзим меоранд.
— Мо якчанд нафар ба кабули раиси вилоят Кохир Расулзода бо арз рафта будем,- мегуяд яке аз вакилони мурочиаткунандагон Расул Расулов. Раиси вилоят танхо маро кабул намуда, пас аз шунидани арзи мехнаткашон ба хукумати нохия супориш дод, ки масъаларо бетаъхир хал намоянд. Вале то хол ба арзи мо нарасида истодаанд. То ба раиси вилоят мурочиат кардану баъди он якчанд маротиба ба раиси нохия арз карда будем.
Порае аз мурочиати омузгорони мактабхои худуди чамоати дехоти Узбеккишлок, ки ба раиси вилоят ирсол карда шудаасту дар он 52 нафар имзо гузоштаанд:
«Раиси чамоат Угулой Амонова хамчун хизматчии давлати ба чои маслихату рох нишон додан ва расонидани ёрии амали ба ахоли, ки вазифаи асосии у мебошад, хукуку ваколатхояшро пеш гузошта, хар гуна
монеаги ва кашолакорихоро эчод мекунад. Халки одди аз рафтору кирдори у сарсону саргардон ва оворагии беасосу бемантик, доимо дар азоб мебошад. Дар холати талаб кардани шахрвандон аз хукукхои худ
У.Амонова дагали ва дуруштмуомилаги зохир намуда, хамаро дилсард кардааст.
Хилофи конунхои амалкунанда рохи осони чамъоварии андозро пеш гирифта, дар вакти додани маълумотнома, гарчанд мухлати андозсупори нарасида бошад хам, пешпардохти андозро талаб мекунад. Аснодхои чамоат дар бисёр холатхо хато тартиб дода мешаванд.
У. Амонова дар гуфтугу, мачлисхо худро эхтиромкунандаи конун вонамуд мекунад. Дар асл бошад ба чои мардумро фахмондан, пешгири кардани конуншикани, рох нишон додан дар халли ин ё он муаммо хамчун диктатор барои сиёсату гапашро гузаронидан мардумро ба милиса, суд, прократура пешниход мекунад ё бо пешниход кардан метарсонад, ки муносибати талаботи рохбари ё рохбари дилсузу гамхор, ки рохбарии халкро ба ухда дорад, рост намеояд ва бо ин рох мардумро дар атрофаш муттахид карда хам наметавонад».
Дар аризаи дигарашон сокинони чамоати дехоти Узбеккишлок, ки ба он кариб 100 нафар имзо гузоштаанд, норозигияшонро нисбат ба раиси чамоат иброз намуда, барои гузарондани маросимхои туй беасос сокинонро сарсон кардан, ба чои барои камхарч гузарондани туйхо мусоидат намудан, сабабгори харочоти зиёд шуданаш, дар худуди чамоат усули яккасардориро чори намуданаш, дар гузарондани чамъомадхои чамоат талаботи конунро риоя накардану мачлисхоро бо забони узбеки гузаронданаш, ба арзу шикояти мардум сари вакт нарасидану дагали карданаш ва амсоли инхо мурочиат кардаанд. Шахрвандон аз хукумати вилоят хохиш кардаанд, ки бо иштироки онхо мачлисе доир карда шавад.
Аммо дархости мардум пурсида намешавад. Бо нафарони зиёде хамсухбат гардидем. Бисёр лахзахоро накл намуданд, ки чои руи сахифа овардан нест. Раиси чамоат нафарони туйдоштаро мачбур мекардааст, ки рохи дуру дарозро тай намуда, барои аз кайди акди никох гузаштан бо чанд мошин ба бинои чамоат оянд. Дар холе, ки котиби чамоат ё ягон нафари масъул метавонад ба махал рафта, дар хузури хамагон шаходатномаи акди никохро супорад.
Бовар накардем, ки раиси чамоат У. Амонова мачлисхоро ба забони узбеки гузаронад. Харчанд нафаре мегуфт:
— Додар бовар кун, хеч нафахмидам, ки дар кучо зиндаги карда истодаам. Охир, танхо номи чамоати дехоти мо Узбеккишлок аст. Дар асл точикон зиндаги дорем. Гайр аз ин, забони давлатии мо забони точикист. Наход мо дар ватани худ бо забони модариямон ба макомоти давлати мурочиат карда натавонем!
Нусхаи аризаи дигареро пешниход карданд, ки ба раиси нохия Н. Н. Обидчонов фиристода шудааст. Дар он ариза кайд карда мешавад, ки санаи 22 апрели соли равон бо даъвати шифохии масъулони чамоат директорони мактабхою рохбарони маассисахои томактаби дар бинои чамоат чамъ омадаанд. Вохури бо сардорони раёсати сухторхомушкуни ва шабакахои барки нохия будааст. Раиси назорати техникии шабакахои баркдихии нохияи Чаббор Расулов Кодиров ба сухан баромада, бо забони узбеки харф мезанад. Пас аз анчоми суханронии Кодиров, раиси чамоат У. Амонова, ки раиси мачлис будааст, ба иштирокчиён руй оварда, мепурсад: «Ягон суол доред?». Омузгор Одинаев даст боло карда, пешаки маъзарат хоста, аз Кодиров хохиш менамояд, ки гуфтахояшро бо забони точики иброз намояд, то онхо навишта гиранд. Кодиров бори дигар гуфтахояшро бо забони точики такрор мекунад. Ин саволи омузгор ба раиси чамоат хуш намеояду ба ахли мачлис руй оварда, бо суханхои дагал одоби муоширатро вайрон намуда, дастхояшро ба хар тараф авлонч дода, табъи чамъомадагонро норохат мекунад. Ба ин конеъ нагардида, пас аз гусели мехмонон, раиси чамоат омузгорро ба наздаш даъват намуда, бо суханони носазо тахкир мекунад. Муаллим чизе нагуфта, оромона ба мошини кирокаш нишаста, рафтани мешавад. Аз паси муаллим раиси чамоат боз бо тамоми овозаш дод зада, хар гуна дагали мекунад.
Холи точики омузгор, оне, ки мехохад бо забони давлати маълумот гирад, дар ин чамоат чунин аст. Агар ин фишороварии ягона мебуд, мегуфтем, ки сахве рафтааст. Вале боз аз нусхаи мурочиати омузгорони мактаби тахсилоти умумии раками 26, ки ба унвони раиси нохия ирсол кардаанд, ёдовар мешавем. Дар мактаби номбурда санаи 20-уми марти соли 2009 соати 15:00 бо максади тачлили Иди Навруз чамъомади мактабиёнро дар сахни бинои мактаб бо забони точики гузарондани мешаванд. Дар чамъомад хонандагону омузгорон ширкат доштаанд. Дар басти дуюм дарс пурра гузашта будааст. Вале бо дахолати чамоат намегузоранд, ки мактабиён чашни Наврузро истикбол гиранд. Аллакай дар миёни чамъомади наврузи табъи омузгорону хонандагонро хира карда, намегузоранд чамъомадро гузаронанд. Дар ин ариза хам 22 нафар омузгор имзо гузоштаанд.
Танхо аз он далелхое ёдовар шудем, ки хамаги чанд мох пеш ба амал омадаанд. Хамчунин, танхо ба он аризахое такя кардем, ки ба макомоти дахлдор пешниход шудаанду ягон натичаашон нест.
Кист у, ки дар макомоти ичроияи хокимияти давлати фаъолият намуда, хилофи меъёрхои муайяншуда амал накарда, хукуки шахрвандонро поймол мекунад?!
Хабар доданд, ки У. Амонова аз беморхона чавоб шудааст. Хостем бо у тавассути телефон гуфтугу намоем. Аммо натавонистнм. Бинобар ба бисёр масъалахои ба фаъолияти шахсии раиси чамоати дехоти Узбеккишлок У. Амонова таалук дошта ин чо бахс накардем
Намедонам, ба ин навиштахо чи хел нукта гузорам. Суолхои «Оё»-дору пур-пури «Наход» паси хам катор истодаанд. Карор додам ягонтои онро инчо таъкид накунам, ба чуз пурсиши Хазрати Лоик: «Точик андар ватани хеш чаро муттахам аст?»…

Чумъаи ТОЛИБ,
Душанбе — Чаббор Расулов — Душанбе

Реклама
Рубрики:Uncategorized
  1. Комментариев нет.
  1. No trackbacks yet.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: