Главная > Uncategorized > БЕ ПАДАРУ БЕ ХОНАИ ПАДАР…

БЕ ПАДАРУ БЕ ХОНАИ ПАДАР…

Бахси суди оид ба ин масъала соли 2002 огоз ёфта буд. Инак, наздики 7 сол аст, ки идома дорад. Дар ин давра 5 маротиба халномаи суди кабул карда шуда, як маротиба даъвогарро хамчун чинояткор ба курсии айбдори шинонданд.
Чи буду чи шуд? Барои чи модари ду кудаки ноболиг доштаро ин кадар сарсону саргардон мекунанд?? Чаро руз то руз парванда печидатар мегардад? Дар паси хамаи ин ки меистад?
Биёед, аз аввал накл мекунем. Бо амри такдир Мохбиби Олимова бо Субхон Шокиров акди никох баста, дар шахрчаи Лучоб хонаи № 101, дар хонаи падари шавхараш Шокир Тохиров зиндаги мекард. Хочагии якчоя доштанд. Дар хамин сурога падарарусаш Ш. Тохирову духтараш, занаш Н. Мухточова зиндаги мекарданд. Соли 1995 Мохбиби Олимова фарзанди нахустинашон Илхомро таваллуд мекунад. Пас аз таваллуди фарзандаш муносибати хушдоманаш Н. Мухточова бо онхо сард мегардаду бо шавхараш Ш. Тохиров чанчол карда мегуяд, ки писараш бо занаш чудо зиндаги кунанд. Соли 1996 хангоми маротибаи дуюм хомиладор буданаш хамрохи шавхарашу писарчаашон Илхом мачбур мешаванд, ки дар яке аз бустонсарохои шахрчаи Лучоб муваккатан зиндаги кунанд. Баъди таваллуд кардани фарзанди дуюмашон Фаттона ба хонаи падару модараш шахрчаи Лучоб хонаи 90 рафта муваккатан зиндаги мекунад.Чунки дар он бустонсаро оддитарин шароит барои зиндагию нигохубини кудаки навзод набудааст. Соли 1996 шавхараш Субхон Шокиров барои кор ба Русия меравад. Мохбиби бошад хар вакт ба хонаи хусураш рафта меомадааст. Соли 1997 у дар хонаи яке аз хешони шавхараш муваккати зиндаги мекунад. Хусураш доимо мегуфтааст, ки барои Мохбибию кудаконаш хона харида медихад. Бо хамин максад падар ба назди писараш Субхон ба Русия барои овардани пул меравад. То ки барои оилаи писараш хона харад. Мохбиби масъалаи бо хона таъмин карданашро доимо ба хонаи хусураш омада, мебардоштааст. Дар хонаи хусураш кучаи Лучоб 101 якчанд руз зиндаги мекардаасту бо талабу чанчоли хушдоманаш, ки уро аз хона пеш мекардааст, мачбур хонаи шавхарашро тарк карда, боз ба хонаи падару модараш меравад. Соли 2001 хусураш касали вазнин мешавад. Мохбиби бо фарзандонаш омада, дар хонаи хусураш зиндаги карда, уро нигохубин мекунад. Хусураш ба А. Мухточова мегуяд, ки хонаро фурухта ба келинаш як хона харида медихад. Хушдоманаш розиги медихаду баъди чанд руз боз уро бо фарзандонаш пеш мекунад. Даъвогар боз ба хонаи волидайнаш меравад, ки дар он чо зиёда аз 38 нафар аъзои оила зиндаги мекарданд.
Мохбиби ба раиси махалла Убайдулло Шоимов мурочиат мекунаду хамрохаш гирифта ба хонаи хусураш барои хал намудани масъалаи манзили зисташ рафта, талаб мекунад, ки бо фарзандонаш он чо зиндаги кунад. Хусуру хушдоманаш рози мешаванду баъди 2-3 руз хушдоманаш боз уро аз хона пеш мекунад. Ба нозири минтакави мурочиат мекунад. Нозири минтакави Мехмондустов, раиси махалла У.Шоимов рузи 14.10.2001 сол ба хонаи хусураш мераванд. А. Мухточова дар хузури онхо забохат медихад, ки хонаи шавхарашро дар кучаи Лучоб № 101 фурухта ба даъвогар хона харида медихад. Боз уро фиреб дода, ваъдаашонро ичро намекунанд. Падари шавхараш Ш. Тохиров мохи июни соли 2002 аз олам мегузарад. Мохбиби пас аз марги падарарусаш хабардор мешавад, ки хонаро хушдоманаш Н. Мухточова ба номи писараш Б. Раимкулов хуччатгузори намудааст. Мачбур мешавад, ки барои ба хонаи падари шавхараш маскун гардидан ба суд мурочиат намояд. Ба суди нохияи Синои шахри Душанбе мурочиат мекунад. Санаи 28 октябри соли 2002 судяи суди нохияи Сино С. Расулов масъаларо мавриди барраси карор дода, даъвои М. Олимоваро конеъ гардонда, хамчун аъзои оилаи молик Б. Раимкулов ба хонаи бахси маскун менамояд.
Чаро пас аз марги Ш.Тохиров молики хонааш Б. Раимкулов гардид? Писари Ш. Тохиров-Собир барои кор ба Русия рафту дигар барнагашт. Мархум Ш.Тохиров бо никохи мусулмони бо Н. Мухточова акди никох баста буду он вакт Н. Мухточова хамрохаш писараш Бахтиёр низ буд. Модар дар хонаи Ш. Тохиров хамчун хамсар зиндаги мекарду писараш барои Ш. Тохиров чун фарзанд ба камол мерасад.
Наздики 8 мох Шокир Тохиров бемор мешавад. Аз руи нишондоди Н.Мухточова вай хонаро ба писараш Бахтиёр ба маблаги 3 хазор сомони фурухта барои табобату дигар маъракахои пас аз дафнии сохибмулк сарф кардааст.Вале бародари мархум Бой Тохиров забонхат додаст, ки ягон кас барои маросимхои пас аз дафнии бародараш ва вакти бемор буданаш маблаг сарф накардааст. Ин чо мухим нест, ки ки барои маъракахою дигар мавридхо маблаг сарф кардаааст. Чунки муайян намудани он хеле мушкил асту омузиши тулониро такозо менамояд.Танхо муайян кардани чигунагии хариду фуруши манзилгох, ки дар асоси санадхои хукуки ба амал омадаанд, барои ба ин казия равшани андохтан кумак карда метавонанд.
Боваринома 1-сентябри соли 1999 аз номи Шокир Тохиров ба хамсараш Назира Мухточова, ки аз кайди сабти асноди холатхои шахрванди нагузаштаанд, барои фурухтани хонаи истикоматии шахрчаи Лучоб хонаи 101 дода шудааст. Бо карори суди нохияи Сино аз 3-апрели соли 2002 мукаррар карда мешавад, ки сохибмулки ин хона Шокир Тохиров мебошад. Маълум мегардад, ки боваринома се сол кабл дода шудаасту ягон асоси хукуки надорад. Чунки хеч кас намедонист ин манзил ба ки тааллук дорад. Меоем сари шартномаи хариду фуруш аз 26-апрели соли 2002. Вакте ки шартномаи хариду фуруш дар намояндагии Н. Мухточова бо писараш Бахтиёр Раимкулов баста шуд, сохибмулк Шокир Тохиров дар кайди хаёт буд. Барои чи хангоми бастани шартномаи хариду фуруш у чалб карда нашуд? Эхтимол далел оранд, ки бемор буду имконияти ба идораи нотариали омадан надошт.Чаро нотариати давлати ба назди у рафта, ризоияташро дар бораи фурухтани хона напурсид? Ё ин ки барои чи санади хариду фуруши хона бевосита бо иштироки худи сохибмулк сурат нагирифт? Харчанд хангоми хариду фуруши манзил аз тамоми аъзоёни болиги оила ризояташон гирифта мешавад.
Ба халномаи баровардаи судя С. Расулов ризо нашуда чавобгарон ба мархилаи шикоятии суди шахри Душанбе ариза менависанд. Парванда барои баррасии нав ба хамон суду дар хайати дигар баргардонда мешавад. Парвандаро судяи суди нохияи Сино Т. Д. Кувватова ба истехсоли худ гирифта, санаи 2 июни соли 2003 хал менамояд, ки бинобар гузарондани мухлат даъвои М. Олимова рад карда шавад.
Бале, гуё Мохбиби Олимова мухлати даъворо гузаронда бошад, судя чунин халнома мебарорад. Тибки мукаррароти конун мухлати умумии даъво се сол мукаррар карда шудааст ва чараёни ин мухлат аз лахзаи огох шудани шахс аз поймол гардидани хукукаш огоз меёбад. Аз маводхои парванда маълум мегардад, ки санаи 14.10.2001 сол Н. Мухточова забонхат додааст. Пас аз он чанд маротибаи дигар даъвогар ба хонаи бахси омадаасту дар интихо ба суд мурочиат мекунад. Судя Т. Д. Кувватова забонхати Н. Мухточова барои харида додани хона додаашро ягон ухдадории граждани хисоб намекунад. Гуё он бо рохи фиреб гирифта шуда бошад.
Агар забонхат бо рохи фиреб гирифта мешуд, чаро то баррасии суди Н. Мухточова ба ягон чой мурочиат накард? Ё ин ки дар баррасии аввалаи парванда нагуфт, ки ин забонхатро бо рохи фиреб аз у гирифта буданд?.
Ба ин халнома ризо нашуда М. Олимова боз ба коллегияи суди оид ба баррасии парвандахои граждании суди шахри Душанбе аризаи касатсиони менависад. Парвандаро ба хамон суду дар хайати дигар бармегардонанд. Судяи суди Сино И. Х. Бобочонов санаи 23-августи соли 2004 бахси шахрвандиро барраси намуда, хал мекунад:
«Даъвои Олимова Мохбиби Бобобековна кисман конеъ карда шавад.
Олимова Мохбиби Бобобековна аъзои оилаи молик Раимкулов Бахтиёр Хасанович дониста шавад ва бо фарзандонаш ба манзили истикоматии вокеъ дар кучаи Лучоб, хонаи №101-и шахри Душанбе маскун карда шавад».
Мохбиби Олимова бо ду кудаки ноболигаш, пас аз 4 соли даву този суди, танхо санаи 11 ноябри соли 2004 ба ин хона маскун карда мешавад.Ду мох зиндаги накарда, мушкилоти дигаре пеш меояд. Мохбибиро дар худсари айбдор мекунанд. Гуё у яхдони Бахтиёр Раимкуловро худсарона гирифта, аз худ карда бошад. Аз руи нишондоди чабрдида Б. Раимкулов, ки дар хукм оварда шудааст, у санаи 1 январи соли 2005 бо максади хабаргирии манзилаш ба Лучоб меояду яхдонашро дар ошхона намеёбад. Ба милиса мурочиат мекунад. Милисахо муайян мекунанд, ки М. Олимова яхдони уро гирифта ба хонаи хоби худ бурда будааст.Дар мурофиаи суди Б. Раимкулов аз суд хохиш кардааст, ки нисбат ба М. Олимова чазо таъин карда шавад.
Иштирокчиёни ин «сахна»-и суди, агар ду нафар шахсони холисро ба назар нагирем, модару писар аз як тарафу аз тарафи дигар Мохбиби мебошанд.Шахсони холис, ки дар хукм хамчун шохид маънидод мешаванд, танхо нишондод додаанд, ки яхдонро аз хонаи Махбиби берун баровардаанд. Худ аз худ аён мешавад, ки ду бор як кас голиб меоянд. Вачххои овардаи Мохбибиро, дар мавриди чунин яхдонро аз Сирочиддин Аминов ном хамсояаашон хариданаш, на аз тарафи тафтишот санчида мешаваду на ба суд он шахрвандро даъват карда мепурсанд. Судяи суди нохияи Синои шахри Душанбе И.К. Гиёев дар таърихи 20 апрели соли 2005 Мохбиби Олимоваро бо моддаи 334 (худсари) кисми 1 Кодекси Чиноятии Чумхурии Точикистон айбдор хисобида, дар намуди корхои ислохи дар чои кораш ба мухлати як сол бо нигох доштани дах фоизи музди мехнати хармоха ба фоидаи давлат хукм мекунад.
Манзил дар бахси суди карор дошту халномаи суди оид ба дар манзили бахси маскун намудани М. Олимова бо фарзандонаш набаромада буду санаи 11-майи соли 2004 дар идораи нотариалии давлатии нохияи Сино тахти фехрести № 8д-201 Б. Раимкулов ба маблаги 8300 доллар ба шахрванд А. Алиев хонаро мефурушад. Гуё А. Алиев пас аз харидани хона барои мардикори ба Русия рафта будааст. Хамсараш Г. Хикматова бо М. Олимова якчоя зиндаги карда натавониста, дар манзили истикоматии дигарон хамчун ичоранишин зиндаги кардааст .У дар таърихи 3-августи соли 2006 аз Русия баргашта аз ин ходиса хабардор шудааст.
А. Алиев барои аз манзили истикоматии харидааш берун кардани М. Олимова бе додани манзили дигар ба суд мурочиат мекунад. Дар суд А. Алиев аз даъвояш дар кисми кучондани М. Олимова аз манзили истикомати даст кашида, аз суд хохиш намудааст, ки уро бо ахли оилааш дар хонаи бахси, яъне Лучоб 101 маскун намояд.
Судяи суди нохияи Сино Д. М. Ризоева санаи 28.08.2006 чунин хал мекунад.
«Даъвои Алиев Абдурахмон Вахобович ва Хакимова Гулистон нисбати Олимова Мохбиби, Рахимкулов Бахтиёр ва Мухточова Назарби оиди маскун намудан ба манзили истикомати конеъ карда шавад.
Алиев А. В. бо ахли оилааш ба манзили истокоматии вокеъ дар сурогаи шахри Душанбе кучаи Лучоб, хонаи 101 маскун карда шавад.
Аз даъво даст кашидани Алиев А. оиди кучонидани Олимова М. аз манзили истикомати кабул карда шуда, пешбурди кор дар ин кисм катъ карда шавад».
Касе аз хонахару хонафуруш суол намекунад, ки барои чи ин манзилгох дар бахси суди карор дошту Шумо шартномаи хариду фурушро ба тавсиб расондед?
Мохбиби гумон кард, ки бо хамин хамааш ба охир расид.Баъди чанде боз мушкилии дигаре пеш омад. А. Алиев хонаи бахсиро ба Б.Ч. Сафаров ном шахс санаи 9 январи соли 2008 фурухта будааст. Барои ба он хона рафтану зиндаги намудан Мохбиби Олимова садди рох гардида онхоро намегузоштааст, ки дар манзили харидаашон зиндаги кунанд.Б.Ч. Сафаров ба суди нохияи Синои шахри Душанбе барои дар манзили харидааш маскун намуданашу аз он бе додани манзилгох берун намудани Мохбиби Олимова аризаи даъвоги менависад. Дар суд Б.Ч. Сафаров иброз менамояд, ки то харидани хона намедонистааст, ки Мохбиби Олимова аъзои оилаи Б. Раимкулов мебошад. Магар хамин чиз боиси беэътибор донистани шартномаи хариду фуруши байни А. Алиеву Б.Ч. Сафаров намебошад? Дар боло хам таъкид намудем. Боз илова менамоем, ки тибки талаботи Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи нотариати давлати» хангоми бастани шартномаи хариду фуруши хона хатман шахсони маскунбудаи он манзилгоху аъзоёни оила огох карда шуда, барои кабул шудани чунин санад ризоияташон гирифта шавад. Маълум аст, ки бо халномаи суди нохияи Синои шахри Душанбе аз 23-августи соли 2004 Мохбиби Олимова ба ин хона маскун шуда, хамчун аъзои оилаи молик эътироф гардида буд. Вале ин нишондоди конун риоя карда намешавад.
Санаи 12 феврали соли 2008 судяи суди нохияи Сино К.Д.Дустмуродова аризаи даъвогар Б.Сафаровро мавриди барраси карор дода чунин хал мекунад:
«Даъвои Сафаров Бахтиёр Чалишиевич нисбати Олимова Мохбиби оиди кучондан аз манзили истикомати ва руёндани зарари модди кисман конеъ карда шавад.
Чавобгар Олимова Мохбиби бо ахли оилааш аз манзили истикоматии вокеъ дар шахри Душанбе , кучаи Лучоб 101 бе додани манзили дигари истикомати кучонда шавад.
Даъвои Сафаров Бахтиёр нисбати Олимова Мохбиби дар кисми руёндани зарари модди рад карда шавад».
Дар халномаи суди таъкид мешавад, ки Мохбиби Олимова ягон хуччати хукукмуайянкунанда ба ин манзил надорад. Намедонем, чиро дар назар дошта судя чунин хулоса бароварда бошад. Магар, хамон халномаи суди (аз 23-августи соли 2004) хуччати хукукмуайянкунанда нест? Чаро онро судя нодида мегирад? Дар асоси хамон халнома шахрванд аъзои оила дониста шуду ба он манзил маскун гардид. Наход ин чиз ягон арзиши конуни надошта бошад?
Аз хама ачибаш он аст, ки халнома 12 феврали соли 2008 кабул карда шудаасту ба Мохбиби Олимова 23 феврали соли 2009 ирсол карда мешавад. Пас аз гузаштани зиёда аз як сол…Намедонед, ки як сол ин халнома кучо хобид.
-Ба хамаи ин бозихо Бахтиёр Раимкулов, ки дар суди иктисоди кор мекунад, сахм дорад, -мегуяд М. Олимова. Борхо ба макомотхои дахлдор мурочиат намудам, ки пеши ин амалхои хилофи конун гирифта шаванд.Вале боз хамон чурабозию хамон хамдигарро химоя намудан. Ман намедонам, бо ду кудаки ноболигам ба кучо равам. Аз ки имдод чуям? Шавхарам 13 сол мешавад, ки бедарак аст. Ки рахми моро мехурад? Аз хар тараф ба ман фишор оварда истодаанд. Ариза менависаму баъди интизорихо хамон як чавобро мегирам.Хайронам, чи кор кунам… Наход, хакикат набошад…
Не, хакикат хаст! Онро кад мекунанду шикаста наметавонанд. Рузе мерасаду хама чиро аз нав варакгардон мекунанд. Хам масъалаи бовариномаи нахустину хам шартномахои хариду фуруши манзилро.Ба андешаи мо хишти ин «бино» аз аввал кач гузошта шудаасту то ба охир он кач меравад. Мерасад, рузе…
Бале, мерасад, рузе…Фарзандакони Мохбиби бо кадом ранчу азобе набошад, ба камол мерасанд. Эхтимол сохиби хонаю дари бошукухе гарданду ба модарашон гуянд, ки « Модарчон, ана мо хона сохтем, бо маблаги араки чабини худ. Бахузур зиндаги кардан гир. Ёд дорем, ки барои дар хонаи бобоямон зиндаги намудан, чи кадар аз як суд ба суди дигар мекашиданд. Шабхо омада, то сахар гиря мекарди.Ха, модарчон ту моро бе хонаи падару бе падар калон карда буди»…
Намедонем, чунин андеша ба хотири Бахтиёр мерасида бошад…
Чумъаи Толиб,
БМСТЖ

Реклама
Рубрики:Uncategorized
  1. Jonick
    Июль 15, 2009 в 6:16 дп

    Илтимос дизайнери блогатонро камтар обу тоб дихед…

    Нравится

  1. No trackbacks yet.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: