Главная > Тадкикоти журналистї > Талоши хакикату кунчи зиндон

Талоши хакикату кунчи зиндон

«Илтичо мекунам, ёри расонед! Вагарна беадолати тантана мекунад»-бо чунин сатрхо ба охир мерасад, мурочиати хафтуми ба унвони Президенти кишвар навиштаи муаллимаи забони русии мактаби миёнаи тахсилоти умумии дехаи Шайнаки Муллогадои нохияи Рудаки С. Камолова. Дар аризааш С.Камолова хабар медихад, ки муфаттиши нохияи Рудаки А. Абдуллоев нисбат ба у тибки нишондоди моддаи 135 кисми 2 ва 3-и Кодекси Чиноятии Чумхурии Точикистон парвандаи чинояти огоз намуда, хар руз уро аз дарс махрум намуда, ба пурсиш даъват менамояд. Дар холе,ки имкон дорад, дар худи махал фактхо санчида шаванд.
Хамчунин, дар хамин мурочиатнома кайд карда мешавад, ки аризахои ба Дастгохи Раиси Чумхур фиристодаашро барои мохиятан барраси намудан ба макомотхои дахлдор фиристодаанд. Онхо бошанд, аризаро руяки санчидаанду баръакс мушкилоти мурочиаткунанда зиёдтар шудааст.Ин мурочиат санаи 3 ноябри соли 2008 мебошад.
Пас аз 14 рузи ин мурочиат муфаттиши шуъбаи тафтишотии ШКД-1-и нохияи Рудаки парвандаро бо айбдории С. Камолова дар содир намудани чинояти дар моддаи 135 ( тухмат) кисми 2 ва 3-и Кодекси Чиноятии ЧТ ба охир мерасонад.
Аз маводхои дар даст доштаамон маълум мегардад, ки Ш.Хушов барои руёндани 200 хазор сомони зарари маънави ба суди нохияи Рудаки мурочиат карда будааст. Ин аризаро барои барраси намудан судяи суди нохияи Рудаки Э. Алиев ба истехсолоти худ гирифта, барои масъаларо хал намудан ба мактаби дарс медодаи С. Камолова омада, мехохад дар хузури шогирдону муаллимон С. Камоловаро суд кунад. Аммо С. Камолова ба раиси суди нохияи Рудаки мурочиат намуда, хохиш менамояд, ки масъаларо ягон суди бегараз мавриди барраси карор дихад. Аз руи аризаи С. Камолова маълум мешавад, ки байни писараш ва фарзанди Ш.Хушов чанд сол кабл чанчол ба амал омада будаасту судя С. Алиев шабона такрибан соатхои 22 ба хонаашон омада, хохиш намудааст, ки пагох ягон химоячи даъват накунед, ман хам бе иштироки прокурор ин масъаларо мебинаму хал мекунам. Пагохаш дар мактаби деха чанчоли байни писараш ва фарзанди Ш.Хушовро мавриди мухокима карор дода, корро яктарафа хал намудааст. Писари уро, ки хамон вакт маъюб буд , тибки нишондоди моддаи 111 КЧ ЧТ гунахкор дониста, ба андозаи 100 маоши хадди акал баробари 2000 сомони чарима мебандад.
Маротибаи якум аризаи С. Камоловаро ба инобат намегиранд. Мачбур мешавад, ки ба тарики такрори аризаи нобовари нависад. Аризаро кабул мекунанду пас аз гузаштани ду мох боз Ш.Хушов аризаи такрори менависад, ки гуё хангоми пешниходи ариза барои барканор намудани судя Э.Алиев С. Камолова гуфта бошад, ки Ш. Хушов ба судя Э.Алиев 8 хазор доллари амрикои дода бошад. Вакти аризаи нобоварии С.Камоловаро барраси намудан намояндаи прокуратураи нохияи Рудаки Илхом Муродов ва адвокатхо ширкат доштаанд. Онхо дар баёнотхояшон иброз кардаанд, ки чунин суханонро нашунидаанд. Пас даъвогар онро аз кучо шунид? Барои чи пас аз гузаштани 2 мох оид ба ин масъала ба суд мурочиат кард? Чаро бо шахсони дар он чо хузур дошта, агар вокеан чунин сухан гуфта шуда бошад, ягон санад тартиб надоданд? Ин дафъа баррасии парвандаро судяи суди нохияи Рудаки М.Ш. Мирзоев ба истехсоли худ гирифта, дар асоси аризаи Шодмон Хушов дар санаи 11 июни соли 2008 карор дар бораи нисбат ба Сайёра Камолова тибки моддаи 135 кисми 3 парвандаи чинояти огоз намудан кабул карда, барои гузарондани тафтишоти пешаки ба прокуратураи нохияи Рудаки мефиристад.
Дар баррасии парванда шохидон даъват карда пурсида мешаванду ба саволи мушаххаси судя, ки Шумо хамин суханро, ки С.Камолова гуфта бошад, ки Ш.Хушов ба судя Э.Алиев 8 хазор доллари амрикои додааст, шунидед. Дар чавоб шохидон нишондод додаанд, ки чунин суханро шахсан аз забони С. Камолова нашунидаанд.
С. Камолова ба коллегияи суди оид ба баррасии парвандахои чиноятии Суди олии Чумхарии Точикистон аризаи касатсиони менависад . Аризаи С. Камоловаро конеъ намуда, карори кабулнамудаи судяро бекор карда, парвандаро барои аз нав мохиятан омухтан ба прокуратураи нохияи Рудаки ирсол мекунанд. Аз прокуратура ба ШКД-и нохияи Рудаки, ки натичаашро дар боло кайд кардем. Сайёра Камолова дар содир намудани чинояти дар моддаи 135 Кодекси Чиноятии Чумхурии Точикистон айбдор дониста шуда парвандаро барои мохиятан барраси намудан ба суд ирсол мекунанд.
Вакте ки парванда дар тафтишот будааст, пас аз гузаштани наздики 4 мох, баъди аризаи барканоркуниро маротибаи дуюм навиштану онро кабул кардани судя судя Э.Алиев, судя ба макомоти тафтишот ариза менависад, ки С. Камолова уро дар гирифтани пора тухмат карда буд. Хамин аризаро хам ба парванда хамрох мекунанду тафтишоти ибтидои гузаронда, якчоя ба суд мефиристанд. Касе намепурсад, ки барои чи баъди гузаштани ин кадар мухлат ин масъала ба хотири Э. Алиев расидааст?…
Баррасии казияро судяи суди нохияи Хисор Р. Рахимов ба истехсолоти худ гирифта, санаи 12 январи соли 2009 чунин хукм мекунад:
«Камолова Сайёра Саидовна бо моддаи 135 кисми 2 ва 3-и КЧ ЧТ гунахкор дониста шавад.
Бо моддаи 135 кисми 2 КЧ ЧТ Камолова С.С. ба мухлати як сол аз озоди махрум карда шавад.
Бо моддаи 135 кисми 3 КЧ ЧТ Камолова С.С. ба мухлати се сол аз озоди махрум карда шавад.
Дар асоси моддаи 67 КЧ ЧТ бо рохи чазои сабуктарро дар бар гирифтани чазои вазнинтар чазои нихои нисбати Камолова С.С. се сол махрум кардан аз озоди бо нигох доштан дар колонияи ислохотии низомаш умуми таъин карда шавад».
Дар мурофиаи суди айбдоркунандаи давлати М. Х. Назаров фикри айбдориро дастгири намуда, талаб менамояд, ки ба судшаванда ду сол корхои санчишии бехабси чазо таъин карда шавад.Вале судя Р. Рахимов дар симои муаллимаи мактаб «чинояткори хавфнок»-ро дида, уро барои паси панчара кашидан хукм мекунад. Хатто судя фикр накардаст, ки ин масъала аз кучо огоз меёбаду сабаби паси панчара кашида шудани С. Камолова чист?
Дар яке аз аризахои ба макомотхои болои навистаи С. Камолова омадааст: «Ман конунро мухофизатчии худ хисобида, аз болои беадолатхои Ш.Хушов ариза навистам. Фикр кардам, ки дар боло нишастагон ба доди ман мерасанд, арзамро мепурсанд. Аммо баръакс шуд.Худамро ба махкама кашиданд. Наход, адолат хамин бошад? Наход, барои хукуку манфиатхои худро химоя намудану аз камбудии дигарон шикоят навиштан тухмат бошад?»
С. Камолова чи навишт ва чаро хакталошиаш боиси паси панчара кашида шуданаш гардид? Дар огоз аз мурочиати охирини С. Камолова ба Дастгохи Раиси Чумхур ёдовар шуда будем.Дар хамон мурочиатнома С. Камолова 8 далелро меорад.
1. Мо 4 гектар хочагии дехкони доштему Ш . Хушов 5 гектар. Давлат ин заминхоро аз мо гирифт.Заминро мебоист факат онхое,ки хонахояшон барои сохтани аэропорт кучонда шуда буд, мегирифтанд. Аммо ба Ш. Хушов 6 китъаи замини зери иморат чудо карда шудаасту ба мо не.
2. Барктаксимкунак( трансформатор), ки Ш.Хушов дар назди девори бинои хавлии мо гузошт,оббарои хавлии моро махкам кард ва бо супориши Ш. Хушов аз ин барктаксимкунак ба мо кувваи барк дода намешавад.
3. Хатти баландшиддати баркро аз болои хавлии мо гузарондаанд. Ин хат то хонаи мо аз тарафи рости рох мегузашту дар назди хонаамон ба тарафи чап мегузашт.
4. Доимо аз пахлуи хавлии мо чуйбор мегузашт. Ш.Хушов дар чуйбор латок шинонду чуйборро ба хавлии мо 30-40 см наздиктар намуда, сатхи об баландтар гардид. Дар натича мо зарари модди дидему айвон ва танурамон корношоям гардид.
5. Собик раиси чамоат С. Шокиров барои сохтани бунгохи тибби ба мо ичозат дода буд.Мо ба чои бунгохи тиббии фарсуда онро сохтем. Тамоми мутахассисони нохия ризо буданд. Хангоми кабул намудани он бунгохи тибби Ш. Хушов ба мо халал расонд.
6. Бе ягон хуччати дахлдори чамоати дехоти Чортеппа ва дигар макомотхо Ш. Хушов чанд коргар оварда,девори дар гирди пункти тибби сохтаи моро вайрон кард. Он деворро бо максади нигох доштани бунгохи тибби сохта будем.
7. Якчанд маротиба бо супориши Ш. Хушов хати барки хонаи моро бурриданд.
8. Ш.Хушов бо шохидони худ мехоханд нисбат ба ман тухмат кунад, ки гуё гуфта бошам, ки Ш. Хушов ба судя 8000 доллари амрикои дода бошад. Ман хайрон мешавам, ки барои чи ин маблагро ном бурда истодаанд. Онхо инро исбот карда натавонистанд.Хамаи шохидони Ш.Хушов ва судя Э. Алиев кормандони заводи Ш. Хушов мебошанд. Як нафари онхо чонишини Ш. Хушов хамчун раиси махалла мебошад.
Маротибаи аввал як нишондод доданд. Акнун нишондодашонро дигар карда истодаанд.Намедонам, барои чи мехоханд, ки маро дар байни коллективи омузгорон, дар байни шогирдонам суд кунанд.
Ин далелхои С. Камолова, ки дар аризахояш такрор ба такрор таъкид менамуд. Натичааш он гардид, ки таълиму тарбия, зиндагию фарзандонро як суй гузошта дар кунчи зиндон зиндаги кунад.. Барои чи ин холат рух дод? Дар паси хамаи ин ки меистад? Оё навиштахои С. Камолова ягон асоси вокеи надоштанд?

Дар фикри айбдори оварда мешавад: «Дар ин мурочиатхо С. Камолова оиди аз чониби Ш. Хушов хангоми директори заводи «Точикэнергоремонт» буданаш содир намудани чинояти вазнин бо моддаи 314 кисми 3 КЧ ЧТ пешбинишуда, яъне гайриконуни ба даст овардани ду адад завод охиронро тухмат кардааст.
Вачххои овардаи у дар натичаи бурдани санчиш тасдики худро наёфтааст ва Прокуратураи Генералии Чумхурии Точикистон 12-уми июли соли 2006 тахти раками № 7-132-06 ба Камолова С.С. оид ба беасос будани шикояташ чавоб фиристодааст.
Инчунин директори Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза ба мукобили коррупсияи Чумхурии Точикистон Ш.О. Салимзода бо чавоб аз 25 ноябри соли 2007-ум бегунох будани Хушов Ш-ро низ исбот кардааст».
Аввал ба ин далели дар асоси он С. Камоловаро, бо моддаи 135 кисми 2 айбдор карданашон мутаваччех мешавем. Посухи прокуратураи генералии ЧТ аз 12-уми июли соли 2006 тахти раками № 7-132-06 айнан оварда мешавад: «Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон мурочиати Шуморо оиди кирдорхои гайриконунии хамдехаатон Хушов Шодмон мавриди санчиш карор дод.
Муайян карда шуд, ки вачххои овардаи Шумо дар хусуси харидани бошишгохи сахрои, буридани дарахтони тут, фурухтани заминхои хочагии дехкониаш барои сохтмони манзили истикомати аз тарафи Хушов Ш. асоси вокеи надошта, дар рафти санчиш тасдики худро наёфтанд.
Чунончи, бошишгохи сахроии номбурда моликияти шахсии Хушов Ш. набуда, дар мувозинаи хочагии ба номи Р. Давлатови нохияи Рудаки карор дорад ва ба хеч кас фурухта нашудааст.
Дар кисми фурухтан ва гирифтани заминхои хочагии дехкониатон бошад, мукаррар карда шуд, ки бо карори раиси нохияи Рудаки тахти № 249 аз 2 декабри соли 1996 ба шахрванд Хушов Ш. ба масохати 5 га. китъаи замин ва бо карори раиси хамин нохия тахти № 216 аз 11 сентябри соли 1997 ба шавхари Шумо – Хошматов З. ба масохати 4 га китъаи замин барои ташкили хочагихои дехкони чудо карда шудааст, ки онхо дар ин асос мутаносибан хочагихои «Шодмон-96» ва «Чайхун»-ро таъсис додаанд. Бо карори Хукумати Чумхурии Точикистон тахти № 541 аз 25-декабри соли 2003 барои кучонидани ахолии дехахои Навобод ва Полевая, ки хонахои истикоматиашон ба худуди сохтмони фурудгохи харбии «Хисор» вокеъ дар шахраки Навобод дохил мешавад, аз заминхои хочагихои дехконии «Шодмон» ва «Чайхун» мутаносибан 3 га ва 2 га китъаи замин хамчун замини наздихавлиги чудо ва ба шахрвандон таксим карда дода шудааст. Бокимонда 2 га замини хочагии дехконии «Чайхун» бошад, ба худуди заминхои сохтмони фурудгохи номбурда хамрох гардидааст. Ин амалхо низ ба Хушов Ш. ягон алокаманди надорад.
Вобаста ба хусусигардонии заводи таъмири трансформаторхо бошад, он ба воситаи Кумитаи давлатии идораи амволи давлатии Чумхурии Точикистон ба тарики музояда аз тарафи Хушов Ш. харидори карда шудааст ва дар ин хусус хуччатхои дахлдор мавчуд аст.
Оиди руёнидани зарари модди ва маънави аз хисоби Хушов Ш. бошад, тибки талаботи моддахои 1079 ва 1115 Кодекси граждании Чумхурии Точикистон ба Шумо фахмонда дода мешавад, ки бо аризаи даъвоги ба суд мурочиат намоед».
Пас аз ин чавоб якчанд маротибаи дигар ба унвони Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон аризаи С. Камолова дохил мешавад.Маротибае онро барои барраси намудан ба прокурори нохияи Рудаки ирсол менамоянду бори дигар бо имзои муовини прокурори генерали посух фиристода мешавад.Вачххои овардаи аризаи С. Камоловаро рад мекунанд.Чунин далел оварда мешавад:гуё тафтишот мукаррар кардааст, ки трансформатор дар хисоби тавозуни Шабакаи барки нохияи Рудаки меистаду мардуми деха барои истифодабарии кувваи барк ба Ш.Хушов ягон алокаманди надорад ва ба бунгохи тиббии аз чониби С. Камолова бо ахли оилааш худсарона сохта шуда Ш. Хушов ягон таъсир нарасондааст.
Барои ба масъала равшани андохтан иктибосеро аз аризаи С. Камолова меорем. «Барои истифода бурдани кувваи барк барои худаш( Ш.Хушов дар назар дошта шудааст.Шархи мо.) ва рафиконаш аз хисоби «Барки точик» трансфарматори баланд шиддати баркдиханда бо ичозати органхои барктаъминкунанда дар назди иморати хочагии мо ба тарики зури мондааст».
Ана, чавоби хадамоти давлати оид ба назорат дар сохаи энергетикаи Вазорати энергетика ва саноати Чумхурии Точикистон аз 21 августи соли 2008 тахти № 09/06-321 « Иктидори трансфарматори кувваги 400 кВА, мутобики шартхои техники барои ба системаи барк пайваст намудани эхтиёчоти коммуналию маишии хонаи истикоматии шахрванд Ш.Хушов таъин шудааст».
Модоме трансформатор барои эхтиёчоти коммуналию маишии хонаи истикоматии шахрванд Ш.Хушов таъин шуда бошад, пас чи хел шикояти навиштаи С. Камолова тухмат будааст? Чи хел «мардуми деха барои истифодабарии кувваи барк ба Ш.Хушов ягон алокаманди надоштаанд»?
Нисбат ба масъалаи худсарона сохтани бунгохи тибби бошад, дар даст нусхаи лоихаи сохтмони бинои бунгохи тибби, ки онро раиси чамоати дехоти Чортеппа С. Х. Шокиров санаи 17 июли соли 2006 тахти раками 2392 ба Зиёчон Хошматов додааст, дорем. Хакикатан он аз диди меъмори ба талабот чавоб намедихад. Вале дар он мухри раиси чамоат, ки дар хамон худуди маъмури конун ваколатдор кардааст, меистад. Пас чи хел он худсарона сохта шуда ба хисоб мерафтааст? Намедонем, бинои сохтаи З. Хошматов ба талаботи имруза чавоб медихад ё не? Чунки дари он махкам буд. Вале аник аст, ки бинои кухнаи тибби ба оддитарин шароит мусоидат намекунад.
Меоем сари посухи прокуратура, ки онро айнан овардем.Гуё С. Камолова шахрванд Ш.Хушовро дар содир намудани чинояти вазнин гайриконуни ба даст овардани ду завод тухмат карда бошад. Аслан мазмуни мурочиати С. Камолова чунин аст:Магар дар вазифаи муовини сардори «Барки точик» кор карда имкон дорад, ки ду заводро хусуси гардонад? Оё дар ягон чои ин пурсиш тухмати руирост дида мешавад? Имруз бошад мо пурсиданием, ки сарчашмаи даромади ин собик сохибмансаб аз кучост, то чунин иншоотро харидааст?
Ба андешаи мо ё иншоотро ба нархи ночиз фурухтаанд ё ин ки аз хисоби ягон маблаги дигари ба даст омада харида шудааст. Вакеан хангоми хусусигардони нишон додани сарчашмаи даромадро конунгузори талаб мекунад…
Гайр аз он дар ин посух гуфта нашудааст, ки Ш. Хушов бегунох аст. Баръакс ба С.Камолова тавсия дода мешавад, ки барои руёндани зарари маънави ба суд мурочиат кунад.
Далели дигари овардаи макомоти тафтишот чавоби Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза ба мукобили коррупсияи Чумхурии Точикистон мебошад.Ба ин посух ахамият дихед: (айнан) Cарраёсати Агентии назорати давлатии молияви ва мубориза бо коррупсияи Чумхурии Точикистон аризаи даъвогии шуморо, ки рузи 25 октябри соли 2007 тахти №К-10 ба Агенти ворид шуда буд, мавриди барраси карор дода, ба маълумоти шумо мерасонад, ки аз сабаби он ки вачххои дар ариза навишта тобеияти суди дорад, бинобар ин шумо метавонед оиди халли ин масъала ба суд мурочиат намоед.
Дар кучои ин посух : «бегунох» будани Хушов Ш. исбот карда шудааст?Дар асоси хамин ду посуху аризаи Ш.Хушов парвандаи чинояти огоз карда мешавад. С.Камолова ба ВКД-и Чумхурии Точикистон бо ариза мурочиат мекунад, ки муфаттиш парвандаро яктарафа, хилофи талаботи конун бурда истодааст.Вале парвандаро барои барраси аз ВКД ба шуъбаи корхои дохилии нохияи Рудаки мефиристанду боз аризаро ба хамон муфаттиш, ки аз болояш шикоят карда мешуд, месупоранд. Муфаттиш бошад, аризаро ба парвандаи чиноятии худи аризадиханда хамрох мекунад. Магар ин ачиб нест? Охир, то ба кай чунин бепарвои идома меёфта бошад? Аниктараш ин чо бепарвои нест. Дидаву дониста рафтор намудан аст, ки ба як бозии гурухи ба конуншикани даст дошта оварда мерасонад.
Дар фикри айбдории С. Камолова, ки тафтишотро муфаттиш А.Х.Абдуллоев бурдааст,номуайян аст, ки Ш.Хушов чабрдида эътироф шуда бошад, ё на.Чунки у хамчун чабрдида пурсида нашудааст.Дар хукм хам Ш. Хушовро чун чабрдида номбар намешавад. Агар Ш. Хушовро эътироф накарда бошанд, пас дар асоси вайрон гардидани хукуку манфиати ки С. Камоловаро суд кардаанд?
Вачхи дигари макомоти тафтишот дар мавриди гунахкории С. Камолова ин аст, ки гуё ба судя Э. Алиев оид ба 8000 доллари амрикои додани Ш. Хушов тухмат кардааст.Дар бораи ин масъала дар огози макола андешахоямонро иброз намуда будему хочат ба такрори он нест.
Вакте ки дар бораи мафхуми тухмат кас сухан меронад, пеши назар сухани гуфтае ва ё рафторе чилвагар мешавад, ки танхо ба хамон «тухматкунандаю тухматшаванда» дахл доранд. Вакте масъалаи ба миён гузошта ба воситаи дигарон, ки ваколаташон бештар аст бахогузори карда мешавад, тамоман кор ранги дигар мегирад. Чунки бо пешниходи нафаре, ки ба ранги шир ваколатдор асту гуфтаи у хукми конун дорад, хангоми гуфтани он ки шир сиёх гаштааст, бояд хатман ширро сиёх гуем.
Чаро ба ин гуфта руй овардему аз мавзуъ дур рафтем. Чунки ба вазъияти ба амал омада дурусттар бахо дода шавад. Дар асоси ду чавоб, ки дар боло овардему боиси паси панчара кашида шудани судшаванда гардидаанд, касе бояд посух гуяд. Охир, нафаре хамон шири «сафед»-ро сиёх гуфтаасту дигарон онро чунон кабул кардаанд.
Дар бораи мурочиатхои такрор ба такрори С. Камолова ба макомотхои болои гуфтем. Наход, ягон навиштаи у асоси вокеи надошта бошад? Хангоми овардани иктибос аз мактубхои макомоти прокуратураю Агентии назорати молияви ва мубориза алайхи коррупсияи Чумхурии Точикистон то андозае дар бораи мурочиатхои С. Камолова равшани андохтем. Маълум гардид, ки онхо асос доштаанд.Хамон вакт дар асоси аризаи С. Камолова кормандони чамоати дехоти Чортеппа аз 28. 08.2008 санад тартиб медиханд. Дар санад бо тамгаи чамоат тахти № 2371 ба кайд гирифта шудааст. Дар санад аз он чумла таъкид карда мешавад:
« Дар натичаи санчиш муайян гашт, ки хакикатан пушти хавлии шахрванд Камолова С. аз тарафи Хушов Шодмон барои гузаштани об 6 латоки обгузар чой карда шудааст.Аммо аз сабаби як кисми латокхо шикастан ва дар натичаи баланд шудани об хавлии шахрванд Камолова С. об зер карда, дар хакикат девори хонааш шиштааст.
Бинобар ба Хушов Ш. тавсия дода мешавад, ки латокхоро 50 см паст шинонад ва сурохихои латокхоро махкам кунад, то ки ба Камолова С. зарар нарасад».
Бубинед, лоихаи бо мухр тасдик намудаи раиси чамоат, санади омода кардаи кормандони чамоатро ба инобат намегиранду нишондоди ким-киро, ки бо рохи гараз ва ё манфиат шохиди додааст, бо «оби тилло» менависанд.Намедонед, муфаттишу суди дар ин парванда иштирокдошта маводхои расмиро ба инобат гирифтаанду ба конун такя кардаанд ё ин ки бо доираи ким- кадоме ракс намуда, нафареро паси панчара кашидаанд.
Хамаи навиштахои С. Камолова асос дорад. Мо онро бо чашми худ дидем. Ба хар кас хам алам мекунад, ки дар пахлуи хонаааш нуктаи барктаксимкунанда (трансфарматор) бошаду аз ким-кучо барк кашида биёранд. Агар ба барктаксимкунак чун моликияти шахсиаш рафтор накунад,( харчанд дар асоси мактуби Вазорати энергетика ва саноат овардааамон барои хонаи Ш.Хушов пешбини шудани барктаксимкунак маълум аст) чаро ба хонаи С. Камолова барк намедиханд? Дар холе, ки Ш.Хушов бо шавхари С. Камолова шахсони наздик-писари амак мешаванд.
Дар мавриди дар фасли зимистон аз тарафи Ш. Хушов кандани девори С. Камолова чизе гуфта наметавонем. Чунки он лахзаро айнан ба кафо гардондан гайриимкон аст. Харчанд одамон дар ин бора гувохи медиханд.
Танхо ба як далели дигар, аниктараш ба як вачхи дар аризахояш овардаи С. Камолова мутаваччех бошед. С. Камолова дар бораи замин менависад. Ана, посух:( айнан)
«Кумитаи давлатии заминсозии Чумхурии Точикистон аризаи шикоятии Шуморо дар махал барраси намуда, чунин иттилоъ медихад.
Дар аризаи шикоятии Шумо дарч гардидааст, ки Хушов Ш. сарвари хочагии дехконии «Хушов Ш» заминхои корами обии ба хочаги вобасташударо ба микдори 0,08 гектари, хамчун замини наздихавлиги ба фуруш монда шудааст.
Дар натичаи санчиш муайян карда шуд, ки дар асоси карори Хукумати Чумхурии Точикистон № 541 аз 25 декабри соли 2003 аз хисоби заминхои хочагии дехконии Хушов Ш. майдони 3 гектар барои кучонидани ахолии дехахои Полевая, Навобод, Лаби тол ба сохтмони хонахои истикомати чудо карда шудааст.
Аз ин лихоз, гайриконуни чудо намудани китъаи замин барои сохтмони хонахои истикомати тасдики худро наёфт.
Дигар далелхои дар ариза дарч гардида, бинобар дар доираи салохияти Кумита дохил набудан тахти санчиш карор дода нашуд.
Бинобар ин нисбати санчиши хариду фуруши замин ба макомоти хифзи хукук мурочиат намоед».
Дар ин масъала вачхи овардаи С. Камолова он буд, ки барои чи ба Ш. Хушов 6 китъаи замин барои сохтани манзилгох додаанду ба онхо не?
Дар хама холат макомотхои дахлдор инкор кардаанд, ки чунин замин ба касе чудо карда нашудааст. Аммо замин чизе нест, ки онро дар киса панох намои.Ин масъаларо муайян намудан чандон мушкили надорад.Танхо пурсише басанда аст, ки аз кучову чи хел сохиби замин шудан мукаррар карда шавад. Мо пурсиш нагузарондем. Танхо барои таквияти навиштахои С. Камолова, ки «тухматчи» ном гирифтааст, акси хонаро чоп мекунему пурсишашро ба макомотхои дахлдор хавола мекунем. Бигзор муайян кунанд, ки он хонаи кисту ки ва чи хел аз ин мавзеъ замин додааст?
Ин аст киссаи талоши хакикату он «хакикат» ,ки боиси паси панчара бурдани муаллимаи 22 сол боз ба таълиму тарбияи насли наврас машгул буда ва аз фанни забони руси таълим медода, Сайёра Камолова гардид.Вакте ки маводхои пешниходшударо меомухтам, ба ин зан , ба ин модар дар истодагари дар рохи хакикат ахсан гуфтаму беихтиёр мисрахои шоир ба хотирам расид:«Сано бодо ба занхое, ки марданд»…
Муаллимаро суд карданд, илму донишро, тарбиятдихандаи насли наврас, ки хонандагонро бо рохи адолату хакикат рахнамун месохт, хор сохтанд. Вакеан намешуд, ки дар холати пурра, бе ягон гумон тасдикшудани гунохи С. Камолова ба у ягон чазои гайрихабси диханд. Бале, мешуд. Аммо ин масъала аз аввал кач омада буду мебоист то ба охир кач равад.Аниктараш аз руи конунхои нонавиштаи нафаре бояд амали гардад. Вале мо дар давлати хукукбунёд зиндаги дорем. Хама гуна конунхои «худи» амал набояд кунанд.Дер ё зуд адолат тантана мекунад.

Чумъаи Толиб

Реклама
  1. Комментариев нет.
  1. No trackbacks yet.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: