Главная > Тадкикоти журналистї > ЧАНД БОР ЧАСТИ «МАЛАХАК»?

ЧАНД БОР ЧАСТИ «МАЛАХАК»?

Судяи суди нохияи Фирдавсии шахри Душанбе Ф.М. Бобобеков бо халномаи худ дар таърихи 17 сентябри соли 2008 дар асоси даъвои Р.З.Мерганов нисбат ба Ф. Мерганова, Р.Хочаев, Ш.Хочаев ва Д.Каюмова оид ба беэътибор донистани шартномаи хариду фуруши манзили истикомати ва кучондан аз манзил, хамчунин даъвои мутакобилаи чониби дигарро мавриди барраси карор дода, халномаи худро мебарорад.Хамин халнома сабаб гардиду дар асоси мурочиати шахрвандон ба омузиш машгул гардидем. Пас аз сухбат бо нафарони алохида, барои хаматарафа инъикос намудани масъала дар таърихи 20 феврали соли 2009 ба Шурои адлия ба тарики хатти мурочиат намудем. Чанд руз сипари гардиду барои муайян намудани натичаи мурочиатамон ба шуъбаи умумии Шурои адлия рафтему посух доданд, ки мактуб барои мохиятан барраси намудан ба муовини аввали раиси Шурои адлия М. Р. Хабибуллоева ирсол карда шудааст. Назди М. Р. Хабибуллоева рафтему пас аз шунидани сабаби омаданамону чи кора буданамон, бо як дурушти посух доданд, ки «Чи шумоён ба фаъолияти Шурои адлия дахолат мекунед? Равед, ба мактубатон чавоб мефиристем». Хатто нагузоштанд, ки бо чанд суол мурочиат кунем. Интизори тул кашиду мактуби дигарро дар санаи 2 марти соли 2009 пешниход кардем. Аммо ягон чавобе нагирифтем. Нихоят, санаи 18 маи соли равон ба Шурои адлия рафта, хостори посухи мактубхо гардидем. Гуфтанд, ки кайхо посух фиристодаанд ва як нусхаи дигарро ба мо доданд. Дар посух, ки онро муовини аввали раиси Шурои адлия М. Р. Хабибуллоева имзо кардаву дар он санаи 21 апрели соли 2009 меистод, ба ду мактуби мо як чавоб омода гардида буд .Яъне, «бо як кулух ду фохтак»-ро задани шудаанд. Посухро хонда кас хайрон мешавад, ки чаро моро гул задани мешаванд?! Дар бораи риоя накардани мухлати посух тибки конунгузории чумхури чизе намегуем, зеро хадафи мо дигар аст. Мурочиат карда будем, ки барои шинос шудану омузиши арзу шикояти шахрвандон нисбат ба судя Ф. Бобобеков ризоият диханд. М. Р. Хабибуллоева ризоият надоданд. Дар мактуби дуюм бо харфхои хоно навишта будем: «Иттило дихед, ки дар давоми соли 2008 нисбат ба судяи суди нохияи Фирдавсии шахри Душанбе Ф. Бобобеков чанд шикоят дохил шуд ва чи гуна тадбирхо андешида шуданд? Вале аз нишон додани ин далел хам худдори кардаанд. Дар чавобнома мехонед: «Мувофики конуни конститутсиони Чумхурии Точикистон «Дар бораи судхои Чумхуриии Точикистон» санчиши маълумотхо оид ба рафтори судя ва огоз намудани истехсолоти интизоми аз тарафи Коллегияи тахассусии Шурои адлияи Чумхурии Точикистон сурат мегирад.Мувофики конуни номбурда хар гуна дахолат ба фаъолияти судя хангоми ба амал баровардани адолати суди манъ аст».Мазмуни мактуби пешниходкардаамонро дар боло овардем. Ба ин пораи посух мукоиса намоеду хулоса бароред.Охир, мо танхо бо максади шинос шудан ва омухтани арзу шикояти шахрвандон мурочиат карда будем, на ин ки барои «санчиши маълумотхо оид ба рафтори судя». Хамчунин, дар Шурои адлия ба мурочиати шахрвандон шинос шудан, чи хел «харгуна дахолат ба фаъолияти судя хангоми ба амал баровардани адолати суди» мешудааст? Нихоят М.Р.Хабибуллоева моро омузондани мешавад: дар моддаи 25 Конститутсияи Чумхурии Точикистон, ки ба он такя карда будем, навишта шудааст: «Макомоти давлати, иттиходияхои чамъияти, хизбхои сиёси ва шахсони мансабдор вазифадоранд ба хар кас имконияти пайдо намудан ва шинос шуданро ба хуччатхое, ки ба хукук ва манфиати у дахл доранд, таъмин намояд,ба истиснои холатхое, ки конун муайян кардааст». Акнун казоват кунед, ки ин нишондоди Сарконун аз чониби ки вайрон карда шуд? Шинос шудан ба шикояти шахрвандон нисбат ба судяи суди нохияи Фирдавси Ф. Бобобеков ба манфиати касбии мо алокаманди дорад.Дар кучои конунгузори навишта шуда бошад, ки ба мурочиатхои шахрвандон шинос шудани рузноманигор манъ аст?
Хамчунин дар посухнома таъкид мешавад, ки тибки нишондоди моддаи 14 Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи хукуки дастраси ба иттилоот» пешниход намудани иттилооти дорои маълумоти дар бораи баррасии парвандахои граждани ва чиноятию хочаги ва мавод оид ба хукуквайронкунии маъмури дар мавридхое, ки фош кардани ин маълумот бо конун манъ карда шудааст ё метавонад боиси риоя нашудани хукуки инсон ба баррасии холисонаи судии парванда гардад, ба хаёт ва саломатии шахрванд тахдид намояд, манъ карда шудааст.Инсоф кунед! Аз ин сабабхои оварда шуда кадомаш ба дархостхои мо дохил мешаванд? Бори дигар таъкид мекунем, ки хадафи мо танхо ба мурочиатхои шахрвандон шинос гардидан буд.
Пуштибонии М. Хабибуллоева аз судя Ф. Бобобеков дар дигар посуххояш низ баръало мушохида карда мешавад.Санаи 12 ноябри соли 2008 ба шахрванд Ш.Хочаев посух дода мешавад, ки хакикатан парвандаи шахрванди санаи 15 майи соли 2006 ба истехсоли судя Ф. Бобобеков гирифта , мухлати тулони кашол дода, нишондоди моддахои 117, 157, 218 КМГ ЧТ вайрон кардаасту барои чунин рафтораш дар хузури муовини авали раиси Шурои адлия М. Хабибуллоева огохонида шудааст.
Магар химоя кардан аз ин зиёд мешавад? Шахрвандон як маротиба не, якчанд маротиба такрор ба такрор менависанд, ки хангоми баррасии парвандаи шахрванди хукуку манфиатхои онхо аз тарафи судя дагалона вайрон карда шудааст. Хатто дар аризахояшон дар бораи тамаъи маблаг ва гирифтани маблаг аз тарафи судя сухан меравад.Дар яке аз аризахояшон кайд мекунанд, ки хангоми гузарондани суди сайёр судя Ф. Бобобекова бе ягон асос сардори хона(старший дом)-ро «авчарка» мегуяду бо алфози кабех суханони ночоро хамрох менамояд..
Намедонем, ин навиштахои шахрвандон то кадом андоза ба вокеият наздик аст.Муайян намудани далелхои дар аризахояшон овардаро бигзор макомотхои дахлдор халлу фасл намоянд.Вале зиёда аз ду сол тул кашидани як парвандаи граждани касро хайрон мекунад. Парвандаи номбурда 15 майи соли 2006 ба истехсолоти судя гирифта шуда,то санаи 17 сентябри соли 2008 идома меёбад.Пас аз кабули халнома арзу шикоят авч мегирад.
Мувофики навиштахои халнома, ки дар баррасии парванда муайян кардаанд, Р. Мерганов ба суд бо аризаи даъвоги мурочиат кардааст, ки соли 1973 Ф. Мергановаро ба зани гирифта, никохашонро 22 апрели соли 1978 аз сабти давлати гузарондаанд. Дар таърихи 15.06.1998 онхо хонаеро бо хамсараш дар кучаи Неъмат Карабоев мехаранд. Пас аз харидани манзили истикомати вай ба Русия рафта дар таърихи 24 апрели соли 1998 махбас шуда, соли 2004 аз хабс озод гардида,ба шахри Душанбе бармегардаду мефахмад, ки хонаашро дар набудани у хамсараш фурухтааст. Баъдтар маълум гардидааст, ки шахрванди аз хамсараш хонаро харида ба каси дигар манзилро фурухтааст.
Хамин чизро асос намуда барои бекор намудани шартномаи хариду фуруши манзилу аз он баровардани нафарони дар хона зиндаги дошта мурочиат кардааст.
Акнун ба далели овардаи даъвогар ахамият дихед. Хонаро мохи июни соли 1998 харидаасту ба Русия рафта, мохи апрели хамон сол хабс шудааст. Яъне, аввал хонаро мехараду пас вактро ба кафо мегардонаду хабс мешавад. Ки ба ин чиз бовар мекунад? Агар ягон манфиатдор набошад. Дар холати тамоман чонибдор будан хам ин холатро ба инобат гирифтан гайри имкон аст. Чунки хеч мумкин нест, ки чархи таърихро ба кафо гардони. Агар ин холатро дар як чои халнома вомехурдем, мегуфтем, ки сахве рох ёфтааст.Аммо дар чанд чой ин матлаб такрор мешавад. Санаи ба хабс гирифта шудани Р. Мерганов хаккони бошад, пас у хангоми харидани манзили бахси умуман иштирок надоштааст.
Дар халнома оварда мешавад, ки хамсари Р. Мерганов пас аз ба Русия рафтани шавхарашу хабс гардиданаш, бинобар ду маротиба горат кардани манзилашон хостгори фурухтани манзил мегардад. Ба собик язнааш Т.Бокиев мурочиат мекунаду пас аз чанде язнааш ба назди у омада, гуфтааст, ки як шиносаш Х.Сафаров дар ВКД ЧТ кор мекунаду дар фурухтани манзил кумак мекунад. Язнааш Т.Бокиев ба Чумхурии Узбекистон кучида мераваду баъди гузаштани чанд вакт Х. Сафаров, ки ба хонаашон омада мерафтааст, хамрохи харидор Ш. Хочаев ба хонаи бахси омада, онро ба маблаги 3 хазор доллари амрикои нарх мекунанд Байни онхо маслихат шуда будааст, ки пас аз дар идораи нотариалии давлати баста шудани шартномаи хариду фуруши манзил харидор маблагро медихад. Ш.Хочаев гуфтааст, ки мехохад хонаро ба номи бародараш Р. Хочаев ба расмият дарорад. Аммо имруз ба идораи нотариали омада наметавонад. Рузи дигар мувофики маслихати кардаашон Ш. Хочаев наомадаасту Ф.Мерганова ба хонаи бахси рафтааст, ки дари хона кулф будааст. Сурогаи Ш. Хочаевро намедонистааст. Аз ин лихоз Х. Сафаровро чустучу намуда наёфтааст. Чунки Х. Сафаров ичоранишин будаасту аз он чо хам кучида рафтааст.Якчанд маротиба ба хонаи бахси рафтаасту дари он махкам будааст.Пас аз он ба назди нотариуси давлати рафта оид ба шартномаи хариду фуруши манзил пурсон мешавад.Нотариус чавоб медихад, ки шартнома аз харду чониб имзо карда шудааст.Пас Ш. Хочаевро кофтукоб карда, ба чои кори у рафта, маблаги хонаи бахсиро талаб кардааст. Ш.Хочаев ба у тахдид кардааст, ки як бори дигар ба наздаш барои маблаг ояд, вайро хам монанди шавхараш хабс мекунад. Азбаски зани танхо будааст, аз ин тахдид тарсида, ба шахри Самарканди Чумхурии Узбекистон ба назди волидонаш рафтааст.
Кас ба ин нишондоди Ф. Мерганова бовар мекард. Агар дар давоми ин солхо боре хам бошад ба ягон макомоти дахлдор мурочиат менамуд.Гуфтем, ки дар он солхо вазъияти чумхури ноором буду боиси хавотири мегардид. Чаро пеш аз худуди чумхури баромада рафтан Ф. Мерганова ба макомоте мурочиат накард, ки маблаги хонаашро надодаанд? Имкон дошт, ки аз шахри Самарканд истода мурочиат намояд. Аммо ин амал зохир карда намешавад.Аз шартномаи хариду фуруши манзили бахси то рузи даъво пешниход кардан 8 сол сипари гардидааст.Дар давоми ин солхо Ф. Мерганова пурра имконият дошт, ки дар сурати поймол гардидани хукукаш барои хифзи моликияташ мурочиат кунад. Аммо ягон харакате карда намешавад. Дар холате, ки ба он пурра имконият дошт.Дар мавриди нагирифтани маблаги хонаи бахси низ хаминро таъкид намудан лозим, ки дар хама чо пеш аз ба каси дигар гузарондани хукук ба моликият, ризоияти у пурсида мешавад.Дар холати норизо будан шахрванд метавонад ба хамон санади хукукмуайянкунанда имзои худро нагузорад. Дар ин чо худи Ф.Мерганова дар шартномаи хариду фуруш имзо гузоштааст, ки пурра пардохта шудани маблаги манзили бахсиро гувохи медихад.Гайр аз он Ф. Мерганова ба унвони нотариати давлати бо ариза мурочиат карда будааст, ки барои фурухтани манзили бахси шавхари даъво мекарда надорад.
Дар асоси чунин далелхое, ки ягонтои онро бебахс кабул кардан мумкин нест, судя Ф. Бобобеков аризаи даъвогии Р. Мерганов ва Ф. Мергановаро каноатбахш намуда, хал менамояд, ки аз хисоби Ш.Хочаев ба фоидаи Р. Мерганов ва Ф. Мерганова 47 хазор доллари ИМА мутаносибан бо асъори милли 160 740 сомони руёнида шавад.Д.Каюмоваро бадастоварандаи бовичдони манзили бахси эътироф намуда, аз хисоби Ш. Хочаев ба фоидаи давлат бочи давлати 803 сомони руёнида шавад.
Пас аз ин халнома чавобгарон ба коллегияи касатсиони оид ба баррасии парвандахои чиноятии суди шахри Душанбе мурочиат мекунанд.Суди мархилаи касатсиони дар хайати раисикунандаА. Юсупов, судяхо Ш. Азизова, Р. А. Наимов шикоятро мавриди барраси карор дода, барои дар хамон суду дар хайати дигар барраси намудан парвандаро ирсол менамоянд. Дар карори зинаи касатсиони аз чумла кайд карда мешавад. «Суд дар рафти мурофиаи суди талаботхои КМШ ЧТ-ро дагалона вайрон карда,онро ба инобат нагирифта,холатхои корро объективона, хаматарафа ба пурраги насанчида, оиди додани далелхои маблаги хона ба Мерганова Ф. шохидон баёнот додаанд, аммо хангоми баходихи бо далелу вачххои овардаи у, ба хатоги рох дода, талаботхои КМШ ЧТ-ро вайрон кардааст.Тамоми хулосаи овардаи суд нодуруст мебошанд ва ба холатхои вокеии кор мувофикат намекунанд»…
Карори коллегияи зинаи касатсиони санаи 17 сентябри соли соли 2008 кабул карда мешавад. Вале то ба хол онхое, ки хамчун чавобгар зиёда аз ду сол аз кору фаъолияти худ монда ба мурофиахои суди даъват карда шуданд, шикоят доранд.
-Дар давоми ин кадар вакт,- мегуяд Ш. Хочаев, ба ман хеле зиёд зарари моддию маънави расид.Аз кори асосиам мондам, дар натичаи фикру асабоният ба бемори гирифтор шудам. Охир дар кучо дидаед, ки пас аз гузаштани 8 сол «конуншикани» ба ёдашон расаду боз онро судя ба хукми конун дарорад? Дар вакти мурофиаи судии зинаи аввал борхо ба судя Ф. Бобобеков суханони Президентро, ки дар даромадгохи бинои суд навишта шуда буданд: « Судя хукуки хато карданро надорад»-ро ёдрас намуда будам. Аммо судя бо як нописанди мегуфт, ки хар чи хоханд навиштан мегиранд.
Оид ба ин парванда хар хел акидахо, ки дар аризахои мурочиаткунандагон таъкид карда шудааст вомехуред. Дар якеи он шахрванд Х. Сафаров менависад, ки гуё назди у даъвогарон Р. Мерганов ва Ф. Мерганов омада гуфта бошанд, ки баёнот дихад, ки дар вакти хариду фуруши хона умуман чавобгарон маблаги хонаро надодаанд. Аз руи навиштаи муаллифи ариза гуё ин маслихатро ба даъвогарон судя Ф. Бобобеков дода бошад. Албатта, барои ин вачххоро санчидану ба он бахои хукуки додан мо ваколат надорем. Макомотхои дахлдор «муйро аз хамир чудо мекунанд». Дарвокеъ,айни замон дар асоси мурочиати шахрвандон дар Прокуратураи генерали оид ба ин масъала санчиш рафта истодааст.
-Кариб макомоте намонд, ки барои баркарор намудани хукукамон шикоят накунем, мегуяд,-Ш.Чалилова. Дар Шурои адлия танхо ба мо бе ягон санчиш посух медоданд. Бори аввал аст, ки дар Прокуратураи генерали моро даъват намуда, асли вокеаро пурсида, масъаларо санчида истодаанд. Мо бовари дорем, ки хак ба хакдор мерасад.
Хакикат шабехи офтоб аст. Имруз не, пагох зухур мекунад. Онхое, ки бо сабабе ошкор намешаванд, хоху нохох фош мегарданд. Дар халк хам мегуянд: «Як бор части малахак, ду бор части малахак, охир ба дасти малахак»…

Чумъаи ТОЛИБ

Реклама
  1. Комментариев нет.
  1. No trackbacks yet.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: