Главная > Uncategorized > Донишгохи байналмилалии Точикистон Вазорати маорифро ба суд мекашад

Донишгохи байналмилалии Точикистон Вазорати маорифро ба суд мекашад

Ягона донишгохи гайридавлатии байналмилалии Точикистон баста мешавад?
Тавре, ки огахи доред, дар чанд шумораи гузаштаи хафтанома оид ба ходисахои ДТИКТ, мактуби муовини сарвазири чумхури Р.Курбонова, супориши Вазорати маорифи чумхури, нуктаи назари омузгорони ин муассисаи таълими маводро пешкаши хонандагон намудем. Барои ба масъала равшани андохтан ба раиси комиссияи кабули ДТИКТ мурочиат намудем.Маълум гардид, ки онхо кабули донишчуёнро барои солхои тахсили 2009- 2010 идома дода истодаанд. То ба имруз зиёда аз 400 нафар барои тахсилро дар ин муассисаи таълими идома додан, хуччат супоридаанд. Харчанд мегуянд, ки амалхои хилофиконун ба рафти хуччаткабулкуни таъсири манфии худро расонд.
Президент ризоги дода буд?
Санаи 8-уми июли соли 2009 ба унвони Президенти Чумхурии Точикистон Эмомали Рахмон пешниходи муовини сарвазири Чумхурии Точикистон Р.Курбонова ирсол карда мешавад. Дар гузориш омадааст, ки гуё бо супориши Президент фаъолияти ДТИКТ мавриди омузиш карор дода шудааст. Вале, мувофики гуфтаи рохбарияти ДТИКТ барои омузиши фаъолияти онхо ягон супориш ё дастури Раиси Чумхур дохил нашудааст ва санчишгарон хам нусхаи онро пешниход накардаанд. Хатто нусхаи маълумотномаи санчидашударо барои шинос шудан ба муассис пешниход накардаанд.Онхо иброз намуданд, ки хамаи ин амалхо дар асоси як мактуби ба унвони Вазири маорифи Чумхурии Точикистон ирсол намудаи собик ректори ДТИКТ Х. Бобоев, ки пас аз 3 рузаш аз вазифа сабукдуш карда мешавад, чараён гирифта истодааст.
Дастури муовини аввали сарвазир
Гузориши муовини сарвазири Чумхурии Точикистон Р.Курбонова санаи 8-уми июли соли 2009 ирсол карда мешаваду санаи 11-уми июли соли 2009 барои барраси муовини авали сарвазири Чумхурии Точикистон А. Гуломов имзо мегузорад. Санаи 21.07. 2009 Вазири маориф А. Рахмонов барои баррасии ин масъала гурухи кори таъсис медихад. Гурухи кори, дар хайати 8 нафар, масъалаи муваккатан катъ намудани кабули довталабонро, ки дар дастур омада буд, хамчунин мактуби Вазири маорифро оид ба ин масъала чонибдори намуда,аз шахсони масъул хохиш менамоянд, ки ичрои дастурро зери назорат гиранд.
Муассиси ЧСП изхор кард:

Муассиси ЧСП Донишгохи байналмилалии Точикистон С. Акрамов дар нишасти матбуоти бо чамъи хабарнигорон чунин изхор намуд:
Ман Бобоев Х. Ю-собик ректори Донишкадаи технологияи инноватсиони ва коммуиникатсионии Точикистонро бинобар сабаби аз чониби у риоя нашудани талаботи санадхои дохилии муассиса дар мохи майи соли 2009 аз вазифа озод кардам. Бобоев Х. Ю. хангоми тарки кор котеона ба ман ва хайати профессориву омузгории Донишкада изхор намуда буд, ки Вазири маориф ва нисфи Дастгохи ичроияи Хукумат чурахои у мебошанд ва у дар давоми 10-12 руз муассисаи моро махкам менамояд.
Баробари аз кор рафтани Бобоев аввал аз хафтаномаи «Омузгор» дар асоси шикояти Бобоев ба санчиш омаданд ва маколаи тухматомезе нисбати мунокиша ба табъ расониданд. Аз дунболи он як хайати тафтишоти аз Вазорати маориф барои тафтиш омад. Баъд аз рафтани онхо як комиссияи дигар аз чониби дастгохи Хукумати Точикистон ба тафтиш омаданд. Харду дастаи тафтишгарон дар кадом асос якбора ба санчиш омаданашонро ошкор нагуфтанд, хеч гуна санадеро пешниход накарданд. Комиссияхо аз натичаи тафтиши худ ба мо хулосае пешниход накарданд.
Танхо рузи 17.07.2009 намояндаи Хадамоти давлатии назорат дар сохаи маориф ба мо ду нома овард. Яке номаи муовини Сарвазири Точикистон Р. Курбонова аз 08.07.2009 ба Президенти Точикистон буд. Р. Курбонова дар мурочиат ба Президент навиштааст: «Чаноби Оли, дар робита бо супориши Шумо ба омузиши фаъолияти муассисаи тахсилоти олии касбии гайридавлати…» Саволе пайдо мешавад, ки чи гуна супориш, дар кадом асос, бо ташаббуси ки? Чавоб яктост. Дар асоси ранчиши Бобоев Х. Ю., ташаббуси Вазири маориф ва боки супориш. Мактуб-пешниходи Р. Курбоноваро А. Миралиев-рохбари Дастгохи ичроияи Президент барои амали кардан аз таърихи 08.07.2009 № 16-1/4-13 дастхати ризо гузоштааст, муовини аввали Сарвазир А. Г. Гуломов аз 11.07.2009 №16-1/4-13 барои ичро ба Факиров Х. Н. равона намуданд, дигар мактуби Сардори Хадамоти давлатии назорат дар сохаи маориф Х. М. Зиёев аз 17.07.2009 №319/06.
Дар нома-пешниходи Р. Курбонова омадааст, ки: «Бо супориши Шумо (яъне Президент) комиссия барои санчиши фаъолияти Донишкадаи технологияи инноватсиони ва коммуникатсиони ташкил карда шуд ва аз руи 7 меъёр (ба чои 25 меъёр) санчиш доир шуд ва натичахо чавобгу набуд. Савол: санчиш дар кадом асос ва бо кадом максад? 25 меъёри чи? Кадом натича? Чи ба талабот чавобгу набуд?
Дар давоми мактуб-пешниход омадааст: …дигар камбудихо низ мушохида шуданд. Кадом камбудихо? Кучост хулосаи тафтишгарон? Хуллас, дар охир пешниход шудааст, ки кабули довталабон дар Донишкада аз соли хониши 2009-2010 муваккатан манъ карда шавад. Ва боз чанд таклифи махдудкунандаи дигар.
Дар асоси ин мактуб-пешниход ба Донишкада мактуби Хадамоти давлатии назорат дар сохаи маориф 4 талаби худро ба миён гузоштааст, ки яктои он катъи кабули довталабон аз 17.07.2009 ва чанд матлаби норавшани дигар мебошад. Инчунин омадааст, ки; тибки конунгузории мавчуда ичозатномаи Донишкада ба сабаби ичро нагардидани талаботи Вазорати маорифи Точикистон бозпас хонда мешавад. Кош талаботи конунгузори аз чониби худи муаллифони мактуб риоя мешуд.
Ман хамчун муассиси муассисаи мазкур амали аз чониби Хукумати Точикистон, Вазорати маорифи Точикистон ва Хадамоти назорат дар чодаи маорифро буги кардани хукуки шахси хукуки ва вокеи мешуморам. Мансабдорони дар омодасозии хамин санад ширкаткунанда нисбат ба конунгузории Точикистон, конунхои байналмилали, ки Точикистон эътироф кардааст, хукуки инсон ва шахрванд бехурматии ошкоро содир намудаанд.
Вобаста ба ин, ба Президенти Точикистон мурочиат менамоям:
Барои хилофи конунхо ва асноди зериконунии амалкунандаи Чумхурии Точикистон амал намудани чонишини Сарвазири ЧТ Р. Курбонова ва Вазорати маорифи ЧТ дар масъалаи риояи хукук ва манфиатхои конунии Донишкадаи технологияи инноватсиони ва коммуникатсионии Точикистон, ба таври гайриконуни буги кардани Донишкада ва ба таври сунъи ба холати муфлисшави оварда расонидани он, махдуд кардани хукук ва манфиатхои конунии бештар аз 300 довталабе, ки то 17.07.2009 ба Донишкада хуччати довталаби супурдаанд, халалдор кардани хукук ва манфиатхои конунии бештар аз 200 нафар кормандони ДБТ ва сохторхои он, зарари маънави расонидан ба манфиатхои гайримоддии зиёда аз 1500 нафар донишчуёни соли 2-5 ба Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон хамчун назоратчии риояи бечуну чарои конунхои кишвар барои боздоштани амалхои гайриконунии мансабдорони чудогона мурочиат хохам кард.
Санадхои ба унвони мо фиристодашуда на хосияти меъёри доранд ва на бо меъёрхои дигар асноди хукуки мустахкам карда шудаанд. Далели ин баён меъёрхои конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи Хукумати Чумхурии Точикистон», Регламенти Хукумати Чумхурии Точикистон, Низомнома дар бораи Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон ва Низомномаи Хадамоти аттестатсия, аккредитатсия ва ичозатномадихии назди Вазорати маорифи ЧТ мебошад. Номахои фиристода на карор, на амр на фармоиш, балки як номаи оди мебошанд.
Масъалаи то кадом андоза хак будани чонибхоро суд (дохили ва байналхалки) муайян хохад кард.
Харду номаи ба унвони Донишкада фиристодашударо амали руирости конуншикани ва беэхтироми ба конунхои Точикистон ва байналмилал медонам. Ман хамчун точики шахрванди ИМА омодаам пас аз анчоми масъалахои ба пурраги бастани муассисахои таълимиам хоки ачдодиро тарк намоям ва дигар дар хеч чорабинии Хокимияти мавчуда дахл надошта бошам.
Аз сабаби он ки ин масъала ба такдири садхо нафар мухассилони ватаниву хоричи, даххо корманду ахли оилаи он дахл дошта, дорои ахамияти ичтимои ва сиёсист, муассис тавзехи пурраи онро масъулият ва ухдадории худ медонад. Вобаста ба ин, шархи пурраи ин изхорот ба воситаи матбуот ба самъи Хукумат ва чомеаи Точикистон расонида мешавад.
Аз сафорати ИМА дар Точикистон такозо менамоям бехатарии манро хамчун шахрванди ИМА то тарки марзи Точикистон зери назорати худ гирад.
Вазири маориф фармон баровард:
Дар асоси дастури Хукумати Чумхурии Точикистон бо имзои муовини аввали сарвази Чумхурии Точикистон А .Г.Гуломов, №16.1/4-13-уми аз 11 июли соли 2009 ва хулосаи гурухи кори,ки бо фармони Вазири маорифи Чумхурии Точикистон № 1428, аз 21.07.2009 таъсис дода шудааст:

Фармон медихам:
1.Кабули довталабон ба донишкадаи техналогияи инноватсиони ва каммуникатсионии Точикистон дар соли тахсили 2009-2010 фавран катъ карда шавад.
2.Аттестатсияи давлатии Донишкадаи технологияи инноватсиони ва коммуникатсионии Точикистон тибки накшаи тасдикшудаи Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон гузаронида шавад.
Вазир А.Рахмонов
23 июли соли 2009
ДТИКТ ба Прокуратураи генерали мурочиат кард
Донишкадаи технологияи инноватсионии Донишгохи байналмиллалии Точикистон ва сохторхои он бо арзи таассуф дар бораи конуншиканихои макомоти давлати дар симои Вазорати маорифи Чумхурии Точикистон ва сохторхои он, аз чумла, Хадамоти давлатии назорат дар сохаи маориф шикоят дорем.
Ба андешаи мо, мукаррароти модаи 1-и Конститутсияи Точикистон, ки «Чумхурии Точикистон давлати … хукукбунёд…мебошад», моддаи 14, ки: «Хукуку озодихои инсон ва шахрванд ба воситаи Конститутсия, конунхои чумхури…хифз мегарданд», моддаи 17, ки: «Хама дар назди конун…баробаранд», моддаи 42, ки: «Дар каламрави Точикистон хар шахс вазифадор аст, ки Конститутсия ва конунхоро риоя кунад, хукук, озоди, шаъну шарафи дигаронро эхтиром намояд» шиорхои «сиёси» нестанд ва барои танзими муносибатхои чамъияти нигаронида шудаанд.
Донишгохи байналмилалии Точикистон ва сохторхои он хануз аз соли 2000 дар шаклхои гуногун дар каламрави Чумхурии Точикистон фаъолият доранд ва ба худ хукук медиханд арз намоянд, ки дар пиёда кардани конунхои Точикистон, амру фармонхои Президенти кишвар, Хукумати Точикистон, алалхусус, ормонхои Президент ва Раиси Хукумати Точикистон, ки дар Укази Президент аз 4.04.2003 «Дар бораи такмил додани таълим ва омузиши забонхои руси ва англиси дар Чумхурии Точикистон», Карори Хукумати Чумхурии Точикистон «Дар бораи тасдик кардани барномахои компютеркунонии мактабхои маълумоти умумии асоси ва миёнаи Чумхурии Точикистон дар солхои 2003-2007» аз 31.12.2003 №502, Карори Хукумати Чумхурии Точикистон «Дар бораи тахияи барномаи давлатии таълим ва омузиши забонхои руси ва англиси дар Чумхурии Точикистон барои солхои 2003-2013» аз 10.05.2003 №194, Протоколи мачлиси Хукумати Точикистон аз 24.01.2008 №2 дар бораи инкишофи бахши хусусии сохаи тандурусти ва маориф, Карори Хукумати Чумхурии Точикистон аз 1.11.2006 №484 дар бораи «Консепсияи миллии рушди тахсилоти касби дар Чумхурии Точикистон» корхои мушаххаси назаррасро ичро кардаанд.
Донишгох дар як вакт бо изхори таассуф кайд мекунад, ки дар раванди фаъолият пайваста гирифтори конуншиканихо ва монеаэчодкунихо гаштааст. Конуни ЧТ «Дар бораи тахсилоти олии касби ва тахсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълими» дар банди 2-и моддаи 3 яке аз вазифахои давлатро дар «мусоидат дар таъсис ва фаъолияти муассисахои таълимии гайридавлати, аз рохи чудо намудани грантхо ва карзхои дарозмуддати боимтиёз аз бучаи давлат…» муваззаф кардааст.
Дар кисми 7-и «Консепсияи миллии рушди тахсилоти касби…» мухимтарин роххои расидан ба хадаф дар чодаи маорифро дар «Тахияи санадхои дигари меъёриву хукуки барои инкишофи муассисахои таълими, аз чумла, муассисахои хусусии таълиму тарбия, пайдо намудани имтиёзхо дар андозбандии сохаи маориф бо максади ракобатпазирии сохаи маориф. Ба чо овардани ракобат дар бозори хизматрасонии сохаи маълумот» муайян карда шудааст.
Мутаассифона, хамаи ин меъёрхо на ин ки ичро намешаванд, балки дар мукобили сиёсати давлат амалиёти мансабдорони чудогона дастгохи тавонои коррупсиониеро ба вучуд овардааст, ки аз як тараф барои амали шудани ормонхои давлат монеа ба вучуд оранд, аз тарафи дигар боиси нобовари ба сиёсати давлат, бекурбгардонии арзишхои конститутсионии «волоияти конун» гаштаанд. Бесабаб нест, ки дар солхои охир аз тарафи макомоти конунгузории давлат бо масъалагузории Президенти кишвар Конун «Дар бораи мубориза алайхи коррупсия» кабул карда шуд.
Яке аз нишонахои ошкоро ва дагали коррупсия хамин аст, ки: «Хар ки аз иродаи вай сар печид, «пишаки у ва атрофиёни уро пишт гуфт», бо истифода аз «механизми давлати ва хукумати уро банд-банд мешиканад». Ва як нишонаи ошкорои садокат ба миллату Ватан хамин аст, ки пайравони ин пайроха агар сад бор аз дасти коррупсия шикаста шаванд, хамоно боз агар зинда шаванд (дар чехраи насл зинда мешаванд), боз аз хамон рох-рохи муброиза алайхи коррупсия, худро фидоъ кардан барои манфиатхои миллату Ватан пеш мераванд.
Донишгохи байнамилалии Точикистон имрузхо дар мукобили хамин гуна раванд карор доштани худро дарк мекунад.
Бо иллати он ки «чураи Вазир» аз ректории ДТИКТ барканор шуд, Вазири маориф бо максади «дар чояш шинондани муассиси саркаши ДБТ ва сохторхои он «подпольно» ба унвонии Хукумати Точикистон мактуб навишт ва дар он арз намуд, ки «боз як саркаш ошкор шуд». Дар ин асос ба таври очил гурухи кори ташкил шуд ва ба фаъолият гузашт. Хатто гурухи кории ба «омузиш» омада, бархилофи принсипхои тамоми системаи конунгузории Точикистон, ки мухимтарини онхо принсипи ошкоро, демократи будан мебошад, амал намуда, танхо шифохи аз мавчудияти «Мактуб»-и Вазири маориф сухан карданду онро нишон надоданд ва гуфтанд, «ИЧОЗАТ НЕСТ». Аммо суоли ичозат аз ки нестро чавоб сукут шуд.
Гурухи кори бо кадом максад ба тафтиши ДБТ ва сохторхои он омад? Ба кавли раиси гурухи кори Маликов Т. «барои омузиш». Аммо дар асоси супориши ки? Магар дар асоси «дархост»-и Ваизири маориф не? Чаро Вазири маориф, агар мехост сифати таълим дар ДТИКТ омухта шавад, Хадамоти давлатии назорат дар сохаи маорифро, ки нимтобеъи вай хаст, супориш надод? Чаро ин амалро аз Хокимият хост? Ва чаро Хокимият ин кадар ба у «гапдаро» шуд, вакто ки амали омузишии номбурда на аз салохияти Хукумат, балки салохият ва вазифаи сохторхои уст. Ачабо, дар хамин гуна шароит ва авзои сиёси аз ДБТ дида барои Хукумат масъалаи раками аввал вучуд надошт? Ва чаро гурухи кори то хол «Хулоса»-и худро аз ДБТ пинхон нигох медорад? Чаро аъзои гурухи кори хангоми дар ДБТ доир кардани «омузиш» ба рохбарияти ДБТ эълон карданд, ки «аз фаъолияти ДБТ ва сохторхои он каноатманданд», вале дар паси парда бо имзои Р. Курбонова танхо як хулоса шуд: «Ба талабот чавлобгу набуд».
«Кодекси ахлоки хидматчии давлати» мукаррар кардааст:
-хидматчии давлати ифодагари чехраи давлат аст; хидматчии давлати бояд чехраи давлатро дар назди чомеа соф ва бегаш намоиш дихад (кисми 1). Дар ин асос, бояд хидматчии давлати вазифаи худро ончунон ичро кунад, ки шубха ва нобовариро ба вучуд наорад. Хидматчии давлати набояд зери таъсири дигарон амал кунад…» (кисми 2).
Вале ДТИКТ дар хулосаи гурухи кори аз номи Р. Курбонова, амалашон дар ДБТ ва фарки ин ду натича ки ва чиро пайдо кард?
Моддаи 74-и Конститутсияи Точикистон, моддаи 29-и Конун «Дар бораи Хукумати Точикистон» мукаррар кардааст, ки Хукумати Точикистон амали худро ба воситаи карор ва фармоиш амали мекунад. Моддаи 28-и конуни зикргашта холат, асос, сабаб ва мазмуни ташкили комиссия ва гурухои мувакатиро муайян кардааст. Регламенти Хукумати Чумхурии Точикистон таъин кардааст, ки дар иловаи карор ва фармоиш Хукумати Точикистон санадхоеро хамчун «супориш», «дастур» кабул мекунад. Аммо дар кадом холат, дар кадом шакл, бо кадом механизм? Ин санадхо аз тарафи ки имзо мешаванд, чи гуна мухрхо мебояд дошта бошанд?
Санаде, ки аз чониби чонишини Сарвазир Р. Курбонова ба имзо расидааст, мухолифи санадхои зикргашта мебошанд. Вазири маориф барои амали гардонидани «ормонхои худ» ба воситаи Хадамоти давлатии назорат дар чодаи маориф амал кардани шуда, аз номи Хадамот мактуб ирсол намуд, ки: «Кабули довталабон дар ДТИКТ катъ карда шавад».
Р. Курбонова бахо надод, ки амали у хилофи таъиноти конунгузории амалкунанда аст. Хадамоти давлатии назорат дар сохаи маориф бахо надод, ки он матлаберо ба миён гузоштааст, ки ин хукукро надорад. Ва чун Вазири маориф «дарк» кард, ки амалаш хилофи конун аст, болои мактуби Хадамот Фармон дар бораи «фавран манъ кардани кабули довталабон дар ДТИКТ»-ро кабул кард. Вазири маориф гуё аз конунгузории сохаи маориф бехабар бошад, гуё аз низомномаву дастурхои ба воситаи мушовараи Вазорати маориф кабулшуда хабаре надорад. Агар ин набуд, бояд дарк мекард, ки дар асоси меъёрхои конун «Дар бораи тахсилоти олии касби ва тахсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълими» (моддаи 12), «Низомномаи намунави оид ба муассисаи таълимии тахсилоти олии касбии Чумхурии Точикистон» (кисми 3) кабул дар муассисахои тахсилоти олии касби танхо дар асоси мавчудияти ичозатнома (литсензия) ба рох монда мешавад.
Ва масъалаи кабул чузъи масъалаи амал кардан дар чодаи маориф мебошад. Вазорати маориф масъалаи кабулро хамчун масъалаи таркибии фаъолят дар дилхох муассисаи таълими танхо бо рохи бозпас хондани Ичозатномаи фаъолият (Литсезия) амали карда метавонаду халос.
Дар ин асос, фармони Вазири маорифи Точикистон аз 23.07.2009 №1450 бо талаби «ба таври фаври катъ кардани кабули довталабон дар ДТИКТ» амали гузаштан аз хадди ваколатхои хидмати мебошад.
ДБТ ва ДТИКТ дар рафти тафтиши шикоят арзхои иловагии худро пешниход хохад кард. Ба санади мазкур асноди тасдиккунандаи вокеияти конуншикании дастгоххои давлати нисбати ДБТ ва сохторхои он замима шудааст.
Дар мавриди кунуни аз Прокуратураи генералии Чумхурии Точикистон хохиш менамоем, ки:
Мутобики мукаррароти моддаи 28-и Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи макомоти Прокуратура» нисбати фармони Вазири маорифи Чумхурии Точикистон аз 23.07.2009 № 1450 фармони боздошти амал бароварад, зеро фармони мазкур мутобики таъиноти к. 2-и м. 28-и Конун «Дар бораи макомоти Прокуратура» ба ДБТ ва сохторхои он зиёни сахти модди ва маънави расонида истодааст. Бинобар санади гайриконуни будан боздошти фаврии санади номбурдаро (то мукаррар шудани асли масъала) хохиш менамоем.
27-уми июли соли 2009

С.АКРАМОВ,
Ректори Донишкадаи технологияи инноватсиони ва коммуникастионии Точикистон.

Реклама
Рубрики:Uncategorized
  1. fazliddin
    Октябрь 4, 2010 в 7:51 дп

    salom alaikum

    Нравится

  1. No trackbacks yet.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: